Grøntarealer: I år har det tidlige sommerværet gjort mye godt for grasrøtter og busker. Det er likevel viktig at vi vanner på fellesarealene når det har vært oppholdsvær og varmt noen dager.

Braathen har sådd og gjødslet på nakne flekker i plenen, og det er viktig at beboerne følger opp med vanning og gjødsling der det er sådd på nytt.

Den andre uka i august starter Hanish entreprenør med den «plantedugnaden» vi lenge har snakket om. Grøntkomiteen har sett på alle henvendelser vi har fått av ønsker fra beboerne om planting etc. og lagt en plan ut fra dem.

Maling: Hvis noen vil male, ligger info om fargenummer på hjemmesiden vår, Bjartkollen.no, under «FRA A TIL Å», stikkord «maling».

Garasjer: Garasjekomiteen vil innkalle garasjeeiere til dugnad rundt garasjene mellom 17. og 24. august. Før vi vet hva vi skal gjøre med garasjene og ikke minst når, er det viktig å vedlikeholde det vi har.

Mulighetsstudiet vi har bestilt for garasjeanlegget og en plan for rehabilitering av fasadene vil bli lagt frem på et beboermøte utpå høsten. Dere vil få innkalling i god tid. (Og for ordens skyld: en eventuell beslutning om dette blir tatt enten på en ekstraordinær generalforsamling, eller på neste ordinære generalforsamling).

Sommerfest: Miljøkomiteen planlegger sommerfest etter skolestart, og invitasjon kommer ut i god tid.

Protokoll fra generalforsamling: Protokoll fra generalforsamling vil bli lagt ut på bjartkollen.no, under innloggingssider.

Renovasjon og avfall: Vi minner om at det er syv papircontainere ved garasjene, og to av papircontainerne står sammen med avfallscontainerne. Ofte er tre-fire papircontainere helt fulle med åpent lokk, mens de øvrige er halvfulle. Vennligst benytt de som ikke er fulle. All pappemballasje skal rives/kuttes i små deler. I avfallscontainerne skal det kun kastes hvite (restavfall), grønne og blå avfallsposer. Lokk på  avfallscontainere skal alltid være lukket pga. fugler og rotter. Det er ikke tillatt å kaste sorte avfallssekker fylt med diverse restavfall. Alt restavfall som ikke får plass i hvite poser/handleposer, skal til gjenbruksstasjon. Hageavfall er ikke i restavfall, men skal fraktes til gjenbruksstasjon (Haraldrud, Ryen, Grønmo) i gjennomsiktige avfallssekker eller løst i henger. Husk at det er krav om gjenbruks ID for å få adgang på gjenbruksstasjon.

 

Kontakt med styret:

I ferietiden vil det naturlig nok ta lengre tid å få svar på e-post. Saker som ikke haster, kan som vanlig sendes til Bjartkollen@styrerommet.net. De vil bli behandlet på første styremøte etter ferien.

For hastesaker (lekkasje, store skader, tette rør…) kan styret kontaktes på SMS.

Nina Hovda Johannesen: 90973566

Esther Mørk: 95967237

Hermann Bruun: 97112790

Anne Marie Karlsen: 90742709

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!