Kjære Bjartkollen-naboer,

Vi er mange som ønsker å få uteområdene våre i stand etter rehabiliteringen og nå har vi gode nyheter: Vi får hjelp! Hanisch Bygg er satt på saken og vi skal omsider få det fint rundt oss igjen. De har sagt at de kan starte arbeidet allerede i juni.

Grøntkomiteen har mottatt mange henvendelser og ønsker fra dere via styret. Noen av disse har kanskje allerede blitt tatt hånd om, og noen har ikke nådd frem. Derfor ønsker vi at de av dere som har ønsker til forbedringer sender de direkte til oss, merket «Ønsker til grøntområder»  – enten på helene.marie.storsveen@gmail.com eller i postkassa til Helene i T34. Vi vil at dere beskriver ønskene så konkret så mulig, slik at de enkelt kan legges til i tilbudet fra Hanisch.

Som alle vet, er vi ikke verdens rikeste borettslag for tiden, så hvor stor gjennomføringsgraden blir vet vi først når vi har fått listet opp alle ønsker, sett på totalen og prioritert.

Send ønskene så snart som mulig, da – så vi får satt Hanisch i arbeid før fellesferien!

 

<3-lig hilsen

Grøntkomiteen