Norsk Brannvern var i gang med årlig kontroll i borettslaget da Norge stengte ned 12. mars 2020, og kontrollen ble avbrutt uten at alle husstander var besøkt. Norsk Brannvern tilbyr nå å gjennomføre kontroll hos de som ikke ble kontrollert i mars. 
Husstander som hadde besøk i mars 2020 vil IKKE få besøk nå. Kontrollen er satt til 13. oktober 2020. Vi beklager at det er kort frist.  Pga. covid-19 tilbyr Norsk Brannvern en tilpasset kontroll.