Vi viser til informasjon om kartlegging av brannsikkerhet i borettslaget. I forbindelse med koronaviruset vil Norsk Brannvern utsette kontroller med umiddelbar virkning. Det var planlagt kartlegging av brannsikkerheten 17.3 og en oppsamlingsdag 18.3, de er avlyst og vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.

Opprinnelig plan:

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 10. mars besøkes:

Tyristubbveien 19-31 (oddetall)

Tyristubbveien 22-56 (partall)

Onsdag 11. mars besøkes:

Snipp-Møllers Vei

Tyristubbveien 33-83 (oddetall)

Tirsdag 17. mars besøkes:

Eftasåsen 22-68 (partall)

Eftasåsen 49-83 (oddetall)

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 18. mars mellom kl. 17:00 og 21:00.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Norsk Brannvern bytter ikke batteri i røykvarslere som er tilknyttet vaktselskap (for eksempel Sector Alarm og Verisure), dette må gjøres av beboer eller vaktselskap. Det skal være en brannslokker med skum i hver enhet som er Borettslagets eiendom, og som følger enheten ved kjøp og salg. Brannslokker ble sist byttet i 2018 og skal ha en levetid i 5 år til 2023. Kontakt styret dersom det er mangel ved brannslokker ved kontrollen. Alle andelseiere har også fått tilbud i 2019 om RedBox brannslange, brannslangen blir ikke testet ved kontrollen. Bruksanvisning for brannslangen er her: https://www.bjartkollen.no/media/4421/redbox-veiledning.pdf

Forskrift om brannforebygging sier følgende: 

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Forskrift om brannforebygging finnes på Lovdata her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no