Feiing på garasjeanlegget og biloppstillingsplasser og raking/blåsing av fotballbanen blir utført 29. april av Vaktmesterkompaniet. Feiing av biloppstillingsplasser forutsetter at bilen er flyttet.

 

Oslo kommune feier fortau og gater den 6.mai.

Hilsen Styret