De nye postkassene blir tatt i bruk når alt er ferdig og posten får beskjed.
Skilt er bestilt og blir satt på så fort vi klarer det.
Skilt med feil blir erstattet.
Nøkler blir utlevert av den som setter på skiltene.