• De nye postkassene vil bli tatt i bruk mandag 3.desember
  • Aviser , som ikke distribueres av posten vil ikke bli lagt i de nye kassene. De som ønsker det, kan flytte gammel kasse til egen dør, eller beholde gammel plassering, eller sette opp et avisrør ved døra.
  • Gamle stativer, og kasser som ikke er fjernet, vil bli fjernet av styret på nyåret.
  • Alle nøkler blir utlevert. Har du ikke fått din, ta kontakt med Anne Marie Karlsen, send SMS til 90742709,  Det er for øvrig mulig å slipe egne kopier.
  • Hvis låsen er litt trå, bør en ha på litt låsolje, for øvrig står det vedlikeholdstips på innsiden av lokket på alle kassene
  • For dem som har problemer med å gå til ny kasse er det greit å vite at en kan søke posten om å få beholde den gamle. Styret er behjelpelig med det, hvis det ønskes
  • Vi får fortsatt meldinger om mangler og feil på postkasseskiltene, vi samler opp og sender bestilling på nye
  • skilt. Vi ber om at melding om dette kommer til Bjartkollen@styrerommet.net innen 4.desember.

 

Gamle skumapparater, som ikke ble levert kan settes utenfor styregarasjen ( Garasjerekka lengst borte mot bussholdeplassen, der det er en dør på kortveggen)  30.nov-2.des.

 

Til slutt minner vi om å begrense bil på tomgang om morgenen, og at det blir julegrantenning 2.desember.

I År, som i fjor, vil Astrid ha juletresalg ved fotballplassen.

 

STYRET