Grøntarealene: Styret og Grøntkomiteen har inngått en avtale med Hanisch entreprenør om arbeid med trær og busker på fellesarealene. Dette har vi planlagt lenge, og har bedt om innspill og ønsker fra beboerne ved flere anledninger. Grøntkomiteen har gjort et stort arbeid i å kartlegge ønsker- se hva som er sammenfallende og motstridene og finne en helhetlig løsning, og se hva som kan gjøres innenfor det budsjettet som ble satt opp for innværende år, og hva som evt. kan suppleres neste år. Alt som blir sådd og plantet må stelles og vedlikeholdes, av dugnadsarbeid og av beboere.

Grøntkomiteen vil invitere til høstdugnad søndag 13.oktober, mer informasjon vil komme fra dem.

Bortkjøring av kvister og kvas som ligger igjen etter trehogsten ved Lilleskogen vil skje ved høstdugnaden, og i mellomtiden er alle velkomne til å hente ved som ligger der oppe.

De gamle postkassestativene som fortsatt står, blir fjernet ved dugnaden. De som ønsker å få avis i gammel kasse, må flytte denne til egen vegg.

Vi minner om vedlikehold av de fine hekkene mange har langs offentlig fortau og vei. Det er viktig for oversikt og trafikksikkerhet at de blir klippet ut mot fortauet. Dette er den enkelte hekkeeiers ansvar.

Garasje og parkering: Garasjekomiteen er i gang med arbeidet med ekstra ladeplasser. Den har også gjennomført en vellykket dugnad rundt garasjeanleggene med stor, frivillig deltagelse.

Elisabeth har påtatt seg å følge beslutning fra Generalforsamlingen om å bestille en mulighetsstudie for parkeringsplasser. Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert på et beboermøte i høst.

Sommerfest: Styret minner om Miljøkomiteenes Sommerfest en 31. august. Invitasjoner er lagt i postkassene.

Søppel: Vi minner om viktigheten av å bruke de oppsatte søppelkassene og pakke søppel forskriftsmessig. Det er økt aktivitet i Skadedyrkontrollens åtestasjoner- det er viktig at det ikke flyter matrester rundt til glede for rotter. Er det ikke mulig å lukke søppelkassen, er den full. Ta med søpla med til en kasse med ledig plass. Er alle søppelkassene fulle så vent med å kaste søppel til de er tømt.  Det er kun grønne poser med matavfall, blå poser med plastavfall og hvite poser med restavfall som skal kastes. Får dere ikke plass i disse posene må de enten spares til kompressorbilen eller kjøres bort til et av Oslos mange gjenbruksstasjoner. Det vil bli lagt ut en oversikt på nettsiden Bjartkollen A-Å over hvilke adresser som primært skal bruke hvilke søppelkasser.

Vi minner om at det er syv papircontainere ved garasjene, og to av papircontainerne står sammen med avfallscontainerne. Ofte er tre-fire papircontainere helt fulle med åpent lokk, mens de øvrige er halvfulle. Vennligst benytt de som ikke er fulle. All pappemballasje skal rives/kuttes i små deler. I avfallscontainerne skal det kun kastes hvite (restavfall), grønne og blå avfallsposer. Lokk på avfallscontainere skal alltid være lukket pga. fugler og rotter. Det er ikke tillatt å kaste sorte avfallssekker fylt med diverse restavfall. Alt restavfall som ikke får plass i hvite poser/handleposer, skal til gjenbruksstasjon. Hageavfall er ikke i restavfall, men skal fraktes til gjenbruksstasjon (Haraldrud, Ryen, Grønmo) i gjennomsiktige avfallssekker eller løst i henger. Husk at det er krav om gjenbruks ID for å få adgang på gjenbruksstasjon. 

Strøm: Styret ønsker å gjøre andelseiere oppmerksomme på at vi bruker nesten all kapasitet på trafoene som vårt borettslag får sin strøm fra. Våre adresser er ikke alene om å få strøm fra disse trafoene, så vi har ikke oversikt over hvor mye kapasitet den enkelte tar fra disse, men vi ønsker allikevel at vi får beskjed når noen fra vårt borettslag vil utøker sin innstrøm. Dette er kun for å ha en pekepinn på hvor mye kapasitet som er tilgjengelig i de forskjellige trafoene. Hafslund som eier strømnettet opererer med et ‘førstemann til mølla’ prinsipp, og førstemann som ‘sprenger kapasiteten’ vil få regningen for oppgradering av trafoens kapasitet, så det er smart å sjekke dette før evt arbeid blir satt i gang.

Dyrehold: Ifølge Borettslagets vedtekter er kort og godt «dyrehold tillatt», dog med forbehold om at Mons eller Fido ikke skal plage andre beboere. Dette gjelder særlig frittgående katter som går inn i andres hus eller skvetter i sandkassa på lekeplassen. Det gjelder også hunder som luftes i bånd, de skal heller ikke luftes på fellesarealene.

Vedlikehold: For tiden utføres arbeid hos oss både av Moderne Byggfornyelse og Prosjektmester. Vi er glade for at vi har gode samarbeidspartnere som kan kaste seg rundt å holde i arbeidet, selv når det viser seg at påbegynt arbeid avdekker store uforutsette skader.

Vi får regelmessig henvendelser om råte, særlig i gavlvegger, trapper og verandaer, men også i langvegger og hjørnebord. Vi prøver å holde oss til et tidligere vedtak om kun å prioritere skader som kan spre seg til bærende konstruksjoner eller gjøre omfattende skader, men meldingene er så mange at de ikke kan ignoreres

Vi har derfor bedt Moderne Byggfornyelse om å vurdere de råtemeldingene vi har fått. Avtalen er nå at de åpner èn gavlvegg og vurderer skadeomfanget og gir en slags prognose over hvor lenge vi kan vente med å reparere.

Det dreier seg om svært store summer for å reparere det vi får meldinger om, som tross alt bare er det omfanget beboerne kan se, det ligger som regel større skader bakom.  Det er helt åpenbart for styret at det forvaltningsansvaret vi har for borettslagets bygningsmasse snart krever et stort løft.

Som vi har sagt tidligere, beslutningen fra generalforsamlingen om å få et forprosjekt for videre rehabilitering er i gang. Forprosjektet vil også bli presentert på beboermøtet senere i høst.

Styret ønsker beboerne er god høst.

I sommerbrevet kom styreleders telefon med ett feil siffer. Riktig nummer er 90873566