Styret minner om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 3. mars.

Denne ekstrarordinære generalforsamlingen avholdes for å stemme over Rehabilitering av borettslagets fasader og vinduer.

Styret inviterer i den anledning til beboermøte onsdag 26. februar på Oppsal samfunnshus, rom 201 kl 1800

Vi håper du kommer ved begge anledninger. Dette er en svært viktig sak og vi håper alle synspunkter kan drøftes godt i forkant.

Styret har tidligere bedt om oppdatert telefon og e-postadresse for dem som samtykker i å bli kontaktet på denne måten. Vi tror mange har glemt dette, og ber om at de som vil gi styret muligheten til direkte kontakt og ikke har sendt inn info gjør dette nå.

Melding kan sendes til

bjartkollen@styrerommet.net

 

Så ett lite hjertesukk:

Direktoratet for samfunnssikring og beredskap skriver:

Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. Unntaksvis kan skjøteledning benyttes ved nødlading. Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei, der den kan bli skadet eller forårsake skade».

Vi ser, og får stadig meldinger om, ledninger som ligger tvers over fortau.  Styret ber om at beboerne følger retningslinjer fra offentlige etater.

STYRET