Varmtvannsberedere Det står varmtvannsbereder på noen loft i firemannsboligene. Vi minner om at etter rehabilitering av takene, er leilighetene blitt varmere, men loftene kaldere. Det er svært viktig at den enkelte sjekker jevnlig og holder bereder og rør frostfrie.

Post- og Søppelkasser Måking foran post- og søppelkasser inngår ikke i vår avtale med Vaktmesterkompaniet. Det er noe vi står for selv, og som det er naturlig at vi deler på. Vi vet at ikke alle kan gjøre dette alltid, og at det derfor kan bli mer på noen enn på andre i perioder. Vi vet også at noen har stått for dette i mange år og at det kan være naturlig med nye avtaler beboerne i mellom.

Ladning av elbiler Vi får meldinger om at ladning fra bolig, over gangvei eller fortau forekommer. Styret minner om at el biler må lades på forskriftsmessig måte.

 Vi siterer fra Direktoratet for sivilt beredskap:

 «Skjøteledninger skal ikke benyttes. Ladekabler skal ikke forlenges med skjøteledninger grunnet fare for skade og varmgang. Unntaksvis kan skjøteledning benyttes ved nødladning. Under ingen omstendighet må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade. Merknad: DSB erfarer at noen el bileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare og er ikke tillatt.»

Det er lett også å tenke seg hva som kan skje hvis snørydderen ikke ser en kabel. Hvis kabel brytes kan vedkommende få elektrosjokk.

Fortauene skal være trygge å ferdes på- også for barn, eldre og uføre.

Vi minner også om at borettslaget har to ladeplasser, biloppstillingsplass 34 og 35

Det ligger informasjon på Bjartkollen.no under beboerinfo (krever innlogging) om hvordan en registrerer seg som bruker av disse plassene.

Juletresalg Også i år kan vi glede oss over at Astrid vil selge juletrær ved fotballbanen.

 

Avfallshåndtering. Der er et kart og en oversikt over hvor avfallscontainere for ulike typer avfall. Vi henstiller til beboerne å først gå til den som ligger nærmest egen bolig. Det er vanligvis ledig kapasitet for restavfall ved skuret ved E61 og ved garasjene. Det er vanligvis ledig kapasitet for papiravfall ved garasjene. Restavfall tømmes hver torsdag mens papiravfall tømmes annenhver fredag.

Informasjon om beboermøte 3/12 2019 distribueres separat.

Styret

Nina Hovda Johannesen, Anne Marie Karlsen, Hermann Bruun, Esther Mørk, Jovce Mitrevski

Styret kan kontaktes via e-post: bjartkollen@styrerommet.net