Vinduenes alder og bevaringstilstand. Styret legger ved et skjema som må returneres for at vi skal få en oversikt over vinduenes alder. Vi har glemt at kommende uke er skolens høstferie og at en del beboere derfor er borte. Vi utsetter innleveringsfristen til 14.10.

Nye trær og busker. Styret takker Grøntkomiteen for et godt arbeid. Vi håper busker og trær som er satt ut på fellesarealene er og blir til glede for alle, og minner om at i regnfattige perioder er det felles ansvar å vanne på fellesarealene samtidig som vi vanner egne busker.

Styret kjøper inn vannslanger som kan hentes i Styregarasjen. Kontakt styret.

Beboermøte. Styret ønsker å invitere til beboer møte den 3. desember på Oppsal Samfunnshus, rom 206 kl 1800. Styret vil da legge fram så detaljerte prosjektplaner som mulig for en eventuell rehabilitering av fasadene. De aktuelle rapportene og styrets og OBOS prosjekts forarbeider vil bli distribuert i god tid. Styret ønsker at rehabiliteringsprosjektet, som vi ser på som den nødvendige del to av arbeidet som nylig er gjennomført, vil bli tatt opp på en ekstraordinær generalforsamling på nyåret.

Det vil også bli orientert om Mulighetsstudiet for garasje og parkering, som, Elisabeth Bjaanes påtok seg ansvaret for og som arkitektfirmaet SHARK har gjennomført vil også bli lagt fram på beboermøtet.

Endring av felleskostnader. Det har vært tre økninger av lånerenten siden forrige justering av husleien. Styret varsler med dette en økning på 5% fra 1.januar.

Renovasjon og avfall. Vi gjentar at det er syv papircontainere ved garasjene, og to av papircontainerne står sammen med avfallscontainerne. Ofte er tre-fire papircontainere helt fulle med åpent lokk, mens de øvrige er halvfulle. Vennligst benytt de som ikke er fulle. All pappemballasje skal rives/kuttes i små deler. I avfallscontainerne skal det kun kastes hvite (restavfall), grønne og blå avfallsposer. Lokk på avfallscontainere skal alltid være lukket pga. fugler og rotter. Det er ikke tillatt å kaste sorte avfallssekker fylt med diverse restavfall. Alt restavfall som ikke får plass i hvite poser/handleposer, skal til gjenbruksstasjon. Hageavfall er ikke i restavfall, men skal fraktes til gjenbruksstasjon (Haraldrud, Ryen, Grønmo) i gjennomsiktige avfallssekker eller løst i henger. Husk at det er krav om gjenbruks ID for å få adgang på gjenbruksstasjon. 

 

Styret