Styret har gått til innkjøp av brannslanger for å øke brannsikkerheten ytterligere i borettslaget. Det er informert om dette i innkalling til generalforsamling 2018 der innkjøp av brannslanger er omtalt under Styrets arbeid på side 24.

Det er inngått avtale med Boligbrann AS om installasjon av RedBox brannslange i alle boenheter. Installasjon blir utført i tidsrommet 4. desember - 13. desember. Boligbrann AS vil distribuere informasjonsskriv i alle postkasser med tidspunkt for installasjon. Meld fra til Boligbrann AS for å endre tidspunkt dersom tidspunkt ikke passer.

For rekkehus over 3 plan er det ønskelig å installere brannslange på kjøkken. I rekkehus over to plan avtaler man med montør om man vil ha brannslange på kjøkken eller bad.

Brukerveiledning finner du her

Brannslangen leveres i en kassett som måler 35 cm x 24 cm, og er 4 cm tykk. Til sammenligning er et A4 ark 29,7x21 cm. Mer informasjon om RedBox brannslanger finner man her: https://www.boligbrann.no/produktredbox.html 

Les også Det Norske Veritas rapport   https://www.boligbrann.no/Bilder/PDF/Rapport%20RedBox%20DNV.pdf

og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) brev https://www.boligbrann.no/Bilder/PDF/DSB%20RedBox%20uttalelse%202012027.pdf