Kjære beboere i Bjartkollen borettslag

Facebook er etter styrets mening ikke en fruktbar kommunikasjon mellom beboere og styret. Facebook passer for organisering av hjelp til rigging av juletre, gi bort ting man ikke trener, osv.
Vi vil oppfordre beboerne til å sjekke hjemmesiden vår innimellom.

Vi har veldig lyst til å melde følgende:

Hver gang et nytt styre blir valgt, står nye medlemmer der og sier «takk for tilliten». Et styre er beboernes tillitsvalgte og må vite at de har tillit og et mandat som svarer til ansvaret

Vi forventer å få motargumenter og at enkeltpersoner ikke er helt med på våre avgjørelser. Vi forventer også å få bittelitt respekt for at vi jobber med borettslagets ve og vel hver dag. Vi forventer at beboerne har tillit til at det i det minste ligger vurderinger og undersøkelser bak våre valg.

Vi håper vi er ferdige med postkassesaken nå, at dere ser at de som trenger det får beholde gammel kasse etter avtale med posten. Vi er faktisk veldig glade for at de som beskyldte oss for å «gjemme oss bak posten», faktisk tok kontakt med Postvesenet selv og fikk bekreftet at det vi sa var riktig. Og takk for de var så greie å fortelle det til oss. Vi er veldig fornøyde med de nye kassene, det ser ordentlig og ryddig ut. Den smule post vi fortsatt får er ofte viktig, for eksempel fra helse- eller rettsvesen- Godt at det ligger trygt og at ingen andre får kloa i det.

Forebygging av brann og tilrettelegging for effektiv brannslukking er et styreansvar. Vi bor tett sammen, og enten vi bor i en av fire leiligheter satt oppå hverandre eller i en av fire leiligheter satt på rekke, påvirkes våre liv av det som skjer hos naboen. Som styre blir vi hyppig kontaktet av alvorlige representanter for firmaer som driver med sikring. Det er ikke måte på hvor stort vårt ansvar er, i følge dem, og det er bare full pakke fra deres firma som kan redde oss. Blant beboerne spenner holdningene til dette ansvaret fra at vi ikke trenger bry oss fordi det blir ikke brann, til at det er vårt ansvar at ingen røyker på senga.

Vi har satt i gang et arbeid for å bedre brannvarsling i firemannsboligene. Vi vil nå øke sikringen i alle enheter. Både pulver- og skumapparater som vi har, og som vi fortsatt skal ha, og som det i det minste bør stå en av ved soverommene gir kortvarig glede. Etter noen sekunder er de tomme. Vi har, etter flere runder med sakkyndige, kommet til at en brannslange komprimert i en ganske liten kassett må være bra. Den skal være koblet på vannrør og vi kan drive med slokking til Maridalsvannet går tomt.

Vi mener altså at et valg på beboernes vegne er vårt ansvar. Dette gjorde vi rede for i Årsrapporten som alle fikk, i papirformat, med innkallingen til generalforsamlingen i vår. Alle som ønsker å ha noen innflytelse, som vil endre på noe eller protestere, må lese denne. Vi har fått noen spørsmål fra observante og interesserte beboere som vi har svart på. Det er ikke noe nytt. Informasjon om denne brannslangen er blitt lagt ut på hjemmesiden

Vi håper at saklige spørsmål og synspunkter kan sendes til

bjartkollen@styrerommet.net, og at vi fortsatt kan samarbeide til Borettslagets beste.

Det er viktig at det blir noe kontinuitet blant styremedlemmene. Langsiktige, store og helt nødvendige prosesser går fløyten hvis styret skal byttes ut hvert år.

Vi ønsker dere en god førjulstid, og takker Leikny og hennes frivillige for at det ble julegrantenning i år.

Ikke gå fra levende lys, og ved smultringkoking kan det sikkert være lurt å ha et brannteppe.

STYRET