Aktuelt

Informasjon om brøyting og bortkjøring av snø i gatene rundt oss
04. februar 2019

Informasjon fra Styret til beboerne i Bjartkollen borettslag
17. januar 2019

Nye hjemmesider for Bjartkollen borettslag
14. januar 2019

Informasjon fra Styret om brannslanger
07. januar 2019

Informasjon fra styret
02. desember 2018

Kjære beboere i Bjartkollen borettslag

Informasjon fra Styret til beboerne i Bjartkollen borettslag, november 2018
28. november 2018

Informasjon om postkassene
19. november 2018

De nye postkassene blir tatt i bruk når alt er ferdig og posten får beskjed. Skilt er bestilt og blir satt på så fort vi klarer det. Skilt med feil blir erstattet.

Informasjon fra Garasjelaget
05. november 2018

Elektrikeren som utbedrer anlegget til motorvarmere, påpeker at strømstolpene skal være låst. Dette er for å hindre at barn skal få strøm i seg.

INFORMASJON FRA STYRET TIL BEBOERNE I BJARTKOLLEN BORETTSLAG, oktober 2018
16. oktober 2018

1 INFORMASJON FRA VANN OG AVLØPSETATEN om utbedring av hovedledninger i vårt nabolag.

Høstdugnad 2018
15. august 2018

Grøntkomitéen arrangerer høstens dugnad søndag 14 oktober. Hold av datoen allerede nå.

Informasjonsbrev fra Vann og avløpsetaten om utbedring av hovedledning
06. august 2018

Vann og avløpsetaten skal utbedre hovedledningen i Tyristubbveien og Eftasåsen.

Utsatt befaring med Braathen
17. juni 2018

1. årsbefaringen med Braathen i morgen 18/6 er dessverre utsatt på grunn av sykdom.

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern
13. juni 2018

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å levere rehabiliterte skumapparater hos oss.

Informasjon fra Styret til beboerne i Bjartkollen borettslag, mai 2018
04. juni 2018

Inforbrevet inneholder inforamsjon om postkassestativ, ettårsbefaringer, felleskostnader, rehabiliteringen, rotteplager og generalforsamlingen

Infoskriv fra styret i Bjartkollen borettslag, mai 2018
01. mai 2018

Informasjonsbrev fra styret som omhandler eiendomsskatt i Oslo, TV og Internett, radonmålinger, postkasser og invitasjon til beboermøte.

Har du hatt elektriker på besøk?
15. mars 2018

De beboerne som ikke var hjemme da elektriker gikk runden og sjekket jording får besøk 20. Og 21. Mars. Alle blir kontaktet personlig Styret

Vårdugnad 2018
22. februar 2018

Grøntkomitéen arrangerer vårens dugnad torsdag 6.mai.

Radonmåling
07. januar 2018

Radongass kan sive inn i alle type bygninger via gulv, vegger, vinduer, vannkraner, dusj m.m.

Julegrantenning
06. november 2017

Vi ønsker store og små i Bjartkollen borettslag velkomne til julegrantenning søndag 3. desember kl. 17.00.

Til Beboerne i Bjartkollen borettslag
31. oktober 2017

Litt om rehabiliteringen: I det store og hele er arbeidet til Braathen avsluttet.