Informasjon fra Styret om brannslanger

Styret har gått til innkjøp av brannslanger for å øke brannsikkerheten ytterligere i borettslaget. Det er informert om dette i innkalling til generalforsamling 2018 der innkjøp av brannslanger er omtalt under Styrets arbeid på side 24. Det er inngått avtale med Boligbrann AS om installasjon av RedBox brannslange i alle boenheter. Installasjon blir utført i tidsrommet 4. desember - 13. desember. Boligbrann AS vil distribuere informasjonsskriv i alle postkasser med tidspunkt for installasjon. Meld fra til Boligbrann AS for å endre tidspunkt dersom tidspunkt ikke passer.

Informasjon om postkassene

De nye postkassene blir tatt i bruk når alt er ferdig og posten får beskjed. Skilt er bestilt og blir satt på så fort vi klarer det. Skilt med feil blir erstattet. Nøkler blir utlevert av den som setter på skiltene.

Informasjon fra Garasjelaget

Elektrikeren som utbedrer anlegget til motorvarmere, påpeker at strømstolpene skal være låst. Dette er for å hindre at barn skal få strøm i seg. Kan alle som disponerer biloppstillingsplass sørge for å låse disse? Om noen mangler nøkkel, kan dere få låne en av meg og slipe opp en ny.

Høstdugnad 2018

Grøntkomitéen arrangerer høstens dugnad søndag 14 oktober. Hold av datoen allerede nå.